คู่มือบริการประชาชน อบต.ปลายโพงพาง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เจ้าพนักงานธุรการ 405
2 การรับชำระภาษี เจ้าพนักงานธุรการ 89
3 การบริการเบี้ยยังชีพ เจ้าพนักงานธุรการ 79
4 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานธุรการ 496
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ 67
6 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เจ้าพนักงานธุรการ 68
7 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร เจ้าพนักงานธุรการ 60
8 กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าพนักงานธุรการ 68
9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานธุรการ 76
10 การขอรับบำเหน็จ เจ้าพนักงานธุรการ 67
11 การใช้น้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง เจ้าพนักงานธุรการ 61
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ 61
13 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ เจ้าพนักงานธุรการ 71
14 การแจ้งถมดิน เจ้าพนักงานธุรการ 66
15 การแจ้งขุดดิน เจ้าพนักงานธุรการ 66
16 กระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน เจ้าพนักงานธุรการ 95

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ปลายโพงพาง

โทร. 081-7762966


QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927