คู่มือบริการประชาชน อบต.ปลายโพงพาง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าพนักงานธุรการ 139
2 การขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เจ้าพนักงานธุรการ 1182
3 คู่มือบริการประชาชน เจ้าพนักงานธุรการ 109
4 การรับชำระภาษี เจ้าพนักงานธุรการ 281
5 การบริการเบี้ยยังชีพ เจ้าพนักงานธุรการ 262
6 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานธุรการ 770
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ 256
8 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เจ้าพนักงานธุรการ 244
9 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร เจ้าพนักงานธุรการ 230
10 กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าพนักงานธุรการ 220
11 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานธุรการ 259
12 การขอรับบำเหน็จ เจ้าพนักงานธุรการ 223
13 การใช้น้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลปลายโพงพาง เจ้าพนักงานธุรการ 222
14 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ 216
15 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ เจ้าพนักงานธุรการ 273
16 การแจ้งถมดิน เจ้าพนักงานธุรการ 220
17 การแจ้งขุดดิน เจ้าพนักงานธุรการ 263
18 กระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน เจ้าพนักงานธุรการ 238

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927