วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง


“คมนาคมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจเฟื่องฟู เชิดชูประชาธิปไตย สุขใจการท่องเที่ยว”

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรง
ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256

 

Attachments:
Download this file (s.pdf)s.pdf[ ]325 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 

 

Attachments:
Download this file (dak.pdf)dak.pdf[ ]400 Kb

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๖

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๖

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 
๑.แบบเสนอประวัติย่อ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ไม่ควรเกิน ๑ ปี)
๕.ข้อมูลภาพกิจกรรม (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น)

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 29

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966คุณพึงพอใจอบต.ปลายโพงพาง ด้านใด
QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927