บุคลากรสำนักปลัด อบต.ปลายโพงพาง
น.ส.โฉมศรี นิลเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนริศรา จันทร์ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.วันฉัตร โฉมทัพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
นิติกร

นายณัฏฐ์วัฒน์ คงสุคนธ์
นักพัฒนาชุมชน

พันจ่าเอกรุ่งเรือง โชตินอก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.สิริธร เมืองถาวร
เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสัจพร จันทร์ชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญส่ง เจริญศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยวัฒน์ เจริญศักดิ์
นักการภารโรง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966


QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927