บุคลากรสำนักปลัด อบต.ปลายโพงพาง
น.ส.โฉมศรี นิลเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฏฐ์วัฒน์ คงสุคนธ์
นักพัฒนาชุมชน

นางนริศรา จันทร์ชูศรี
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.วันฉัตร โฉมทัพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
นิติกร

พันจ่าเอกรุ่งเรือง โชตินอก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสัจพร จันทร์ชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญส่ง เจริญศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)น.ส.เบญจมาศ เสาว์ทองหยุ่น
นักการภารโรง (แม่บ้าน)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 


QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927