สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง


alt
นายไพศาล ครุฑวัฒนา
ประธานสภาอบต.ปลายโพงพาง
เบอร์โทรติดต่อ : 063-3569441

alt
นายประยูร น้อยกาญจนะ
รองประธานสภาอบต.
เบอร์โทรติดต่อ : 081-5553211
 

ว่าที่พันตรี จิรวัฒน์ อินทะแสน
เลขานุการสภาอบต.
เบอร์โทรติดต่อ : 081-7762966

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง


นายบุญเลิศ พุ่มสีนิล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1
เบอร์โทรติดต่อ : 086-0151494
 

นายสุชิน จันทร์กลั่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0756452

นายสมบูรณ์ ปานดำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2571779
 

นายณรงค์ อินทรกับจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
เบอร์โทรติดต่อ : 080-6531065

นายเจตน์ แม้นเนตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7
เบอร์โทรติดต่อ : 086-7996480
  

นายชินพันธ์ นันทเกียรติโชค
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8
เบอร์โทรติดต่อ : 061-5495994


นางเยาวเรศ ศรีสอาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0701232

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927