บุคลากรกองคลัง อบต.ปลายโพงพาง
นางกัญญ์พิชญา  แก้วมรกต
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
alt
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์ศร
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นายนิพนธ์  นิลเล็ก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.กัญญ์ภัทร์  พูลสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อสพาภรณ์ อินทร์จันทร์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายอเนชา ชวนชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562


 

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 


QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927