บุคลากรกองคลัง อบต.ปลายโพงพางนางสาวสิวาพร  แก้วมรกต
ผู้อำนวยการกองคลัง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
alt
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์ศร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางอุไรวรรณ นาคแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายนิพนธ์  นิลเล็ก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

 

 


- ว่าง -
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายอเนชา ชวนชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.อสพาภรณ์ อินทร์จันทร์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ศิริวรรณ จันทร์กลั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


 

 

alt

 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927