บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.ปลายโพงพาง
นางสาวโฉมศรี นิลเล็ก
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข

alt
นางสาวเกตุสุดา แอบทิพย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ƒ‚

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายสราวุธ  ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพงษ์ ประกอบกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

  

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927