บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ปลายโพงพาง
น.ส.ระวีวรรณ  ประพฤติกิจ
รองปลัดอบต.ปลายโพงพาง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนักวิชาการศึกษา


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
 


น.ส.รัมภาภัค  ฉิมเฉิด
ครู

น.ส.ถนอมจิตต์  ลาภเจริญ
ครู

น.ส.พัฒน์นรี ธนากิจฐานันท์
ครู

นางจักรสุมา  กล่ำประเสริฐ
ครู

น.ส.บุญช่วย  กันปันจง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางปิยนุช ช่อไสว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


น.ส.จินดารัตน์  บุญมีรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการalt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927