การบริการพื้นฐาน อบต.ปลายโพงพาง

การคมนาคม
       ตําบลปลายโพงพางประกอบด้วยลำคลอหลายสายมีถนนทางหลวงแผ่นดินที่ตัดผ่าน ๑ สายคือ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ สายสมุทรสงคราม - ปากท่อ
       การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอเป็นถนนลาดยาง
       การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บ้าน-ตำบลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนผิวจราจรหินคลุก
       การคมนาคมทางน้ำ มีคลองโคกเกตุ คลองโพงพาง คลองประชาชื่น คลองขุดเล็ก คลองแขก และคลองบางแค
 

การโทรคนาคม
       หอกระจายข่าว   จำนวน  ๙  หมู่บ้าน
       เสียงตามสาย     จำนวน  ๙  หมู่บ้าน
 

การไฟฟ้า
       การใช้ไฟฟ้า   จำนวน  ๙  หมู่บ้าน
 

การประปา
       ประปาหมู่บ้าน   จำนวน  ๙  หมู่บ้าน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927