งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (merged (pdf.io).pdf)merged (pdf.io).pdf[ ]4747 Kb