ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๖

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๖

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 
๑.แบบเสนอประวัติย่อ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ไม่ควรเกิน ๑ ปี)
๕.ข้อมูลภาพกิจกรรม (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966


QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927